ถ้าเอ่ยถึง “นาโนเทคโนโลยี” จะคิดถึงอะไร ?

ถ้าเอ่ยถึง “นาโนเทคโนโลยี” จะคิดถึงอะไร ?

สิ่งแรกที่เราจะนึกถึงน่าจะเป็นคือ เซลล์ของสิ่งมีชีวิต  หรือ ถ้ามองในเชิงเคมี ก็อาจจะศึกษากันในรูปแบบโครงสร้างของธาตุประกอบคาร์บอน  อย่างนี้เป็นต้น

แล้วนาโนเทคโนโลยีมีกี่ประเภท?นาโนเทคโนโลยี

การนำนาโนเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้นั้น สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ด้วยกันคือ

1.นาโนเทคโนโลยีชีวภาพ ( Nanibiotechnology )

นาโนเทคโนโลยี

นาโนเทคโนโลยีชีวภาพ

นาโนเทคโนโลยีชีวภาพ

สำหรับนาโนในเทคโนโลยีชีวภาพ ชื่อก็สื่ออยู่แล้วนะคะ ว่าเป็น เทคโนโลยี สิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตนั่นเอง สิ่งที่เป็นนาโนเทคโนโลยีเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต ก็ได้แก่ การพัฒนาสายพันธ์ของพืชต่างๆ การตัดต่อพันธุกรรม หรือจะเป็นการสกัดผิวผ้าหรือวัสดุเลียนแบบผิวใบบัว เพื่อกันน้ำ เป็นต้น

2.วัสดุนาโน ( Nanomaterial )

วัสดุนาโน

วัสดุนาโน

สำหรับ นาโนวัสดุนั้น ก็จะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาวัสดุ อย่างเช่น ฟิล์มบางที่ทำจากสารต่างๆ นอกจากเขาจะทำให้มันบางนั้น เขายังต้องเน้นให้ความบางนี้มีประสิทธิภาพด้วย ยกตัวอย่าง การพัฒนาแผงโซล่าเซลล์ เป็นต้น

3.นาโนอิเล็กทรอนิกส์ ( Nanoelectronic )

นาโนอิเล็กทรอนิกส์

นาโนอิเล็กทรอนิกส์

Nano electronic

Nano electronic

แค่คำว่า อิเล็กทรอนิกส์ หลายคนอาจเข้าใจไปแล้วว่ามันคือการประดิษฐ์อุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ขนาดไม่ใหญ่  แต่ในความเป็นจริง ก็อาจจะถูกอย่างที่ใครเข้าใจนะคะ  แต่ก็กระนั้น ทุกวันนี้นาโนเทคโนโลยี ก็เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในงานด้านอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเราเห็นได้จาก ขนาดโทรศัพท์มือถือ ที่สามารถปรับทุกๆสิ่งให้เล็กลงเรื่องๆในขณะที่ประสิทธิภาพมีมากมหาศาล สำหรับนาโนอิเล็กทรอนิกส์นั้น จะมีอยู่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น โทรทัศน์ โทรศัพท์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือวัดต่างๆ ซึ่งภายใน จะประกอบไปด้วย ตัวควบคุมเล็กๆ ที่เรียกว่า ไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งต่อไปจะมีแนวโน้มการสร้างชิ้นงานที่เล็กลงเรื่อยๆ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*