มารู้จักโรงงานเทคโนโลยีนาโน

โรงงานเทคโนโลยีนาโน โรงงานเทคโนโลยีนาโน

หากพูดถึง เทคโนโลยีนาโน เชื่อว่าหลายคนจะต้องนึกถึงอนุภาคเล็กๆ ที่เล็กมากกว่าที่ตาของเราจะมองเห็น แต่ อนุภาคนาโน เหล่านี้กลับสามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายจนคาดไม่ถึงทีเดียวแต่เชื่อว่าน้อยคนนักที่จะรู้จักกับโรงงานนาโน ซึ่งแนวคิดของโรงงานนาโนนั้นเกิดจากนักวิจัยชาวอังกฤษ ที่ได้ถ่ายทอดแนวคิดออกมาว่า โรงงานนาโนเปรียบเสมือนอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่จะทำการสังเคราะห์นาโนโมเลกุล ในระดับไรโบโซม ที่เราสามารถที่จะนำไปต่อยอดในการพัฒนาได้อีกในอนาคต

โรงงานนาโนผู้พัฒนาเทคโนโลยีนาโน

แนวคิดในเรื่อง โรงงานนาโน นี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักวิชาการชาวอังกฤษ และอเมริกา จนก่อให้เกิดการร่วมทุนของทั้ง 2 ประเทศเพื่อการพัฒนา โรงงานนาโน นี้ซางโรงงานนาโน จากแนวความคิดของ Eric Drexler ที่สนับสนุนเทคโนโลยีนาโนว่าเราสามารถกำหนดทิศทางและตำแหน่งของ โมเลกุล เอย่างแม่นยำ เช่น ไรโบโซมมีคุณสมบัติที่ตรงกับโรงงานนาโนดังนั้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2550 สภาวิจัยทางวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์กายภาพของอังกฤษ ได้ให้ทุนสนับสนุนการพัฒนาของโรงงานนาโนที่มีลักษณะคล้าย ไรโบโซม นำโดย Battelle Memorial Institute และอีกหลายสถาบันการวิจัยของประเทศสหรัฐอเมริกา

Battelle Memorial Institute

Battelle Memorial Institute

โรงงานเทคโนโลยีนาโนในประเทศไทย

ถึงแม้ว่า โรงงานนาโน ยังไม่ถูกก่อตั้งอย่างชัดเจนในประเทศไทย แต่ประเทศไทยเองก็ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและเรื่องโรงงานนาโนมาจากประเทศประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา จนก่อให้เกิดความร่วมมือในการวิจัย นาโนเทคโนโลยี ร่วมกับต่างประเทศเรื่อยมา โดยทางประเทศไทยเชื่อว่าหากแนวคิดในเรื่องของโรงงานนาโนเทคโนโลยีในประเทศอังกฤษ สามารถประสบความสำเร็จได้ ก็จะทำให้เราได้รับประโยชน์อย่างมหาศาล

อย่างที่ทราบกันว่า เทคโนโลยีระดับนาโนเทคโนโลยีนั้นสามารถที่จะนำมาต่อยอดสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ได้อย่างมากมาย ไม่ว่าจะในทางการแพทย์ ทางการเกษตรกรรรม หรือด้านอื่นๆ อีกมากมายก็ตามทีอย่างไรก็ตาม แนวคิดในเรื่องของโรงงานนาโน และ เทคโนโลยีนาโน ในประเทศอังกฤษนั้น ถือว่ายังอยู่ในขั้นเริ่มต้น  แต่เชื่อว่าอีกในไม่กี่ปีข้างหน้าเราจะได้พบกับผลการวิจัยที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของ โรงงานนาโนเทคโนโลยี นี้

Leave a comment

Your email address will not be published.


*