เทคโนโลยีนาโนช่วยประหยัดไฟฟ้า

Light Emitting Diode Light Emitting Diode

ปัจจุบันทั่วโลกได้หันมาให้ความสนใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อม และการประหยัดพลังงานมากขึ้น และไม่น่าเชื่อว่า เทคโนโลยีนาโน ก็ได้ถูกนำมาใช้ในการพัฒนาเรื่องการประหยัดพลังงานได้เช่นกัน โดยการนำเอาหลักการของอนุภาคขนาดเล็กมาใช้ในการผลิต LED ( Light  Emitting Diode )และหลอดไฟ เพื่อให้ได้หลอดไฟที่มีคุณสมบัติพิเศษเรื่องการประหยัดพลังงานมากกว่าหลอดไฟทั่วไปที่มีอยู่ในท้องตลาดปัจจุบัน

LED ไดโอดเปล่งแสงกับเทคโนโลยีนาโน

ตามที่เราทราบกันว่า LED คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถให้ แสง สว่างได้ถูกพบเป็นครั้งแรกเมื่อปี 1920 มีความสามารถในการเปลี่ยนกระแสไฟฟ้าเป็นแสงไฟ และในปัจจุบันได้มีการพัฒนาหลอด LED ที่มีคุณสมบัติกินพลังงานไฟน้อยอยู่แล้ว ให้น้อยลงอีกด้วย เทคโนโลยีนาโน คือการเพิ่มสีเขียวในหลอด LED ให้มีสีสันที่สว่างขึ้น โดยยังอยู่ในช่วงการพัฒนา ของบริษัท Nanosys muj ที่มีแผนจะพัฒนาหลอดไฟ LED ทั้งเรื่องสีและขนาดให้เล็กลงเล็ก Quantum dots

เทคโนโลยีนาโนบนอุปกรณ์พอคอมพิวเตอร์

การจากพัฒนาในรูปแบบ Quantum dots  สามารถนำไปใช้สำหรับใช้กับแผงจอภาพคอมพิวเตอร์และโทรทัศน์ที่จะช่วยให้มีเฉดสีที่มากกว่าเดิม และประหยัดพลังงานลง และต่อไปในอนาคตคาดว่า เทคโนโลยีในหลอด LED นั้นจะถูกพัฒนาให้สามารถฉาบบนพื้นผิวบางๆได้จนสามารถทำให้เป็นแบบของหน้าจอที่บางเท่ากระดาษ และโค้งงอได้โดยไม่แตกหัก

หลอดไฟไดโอดเปล่งแสงเทคโนโลยีนาโนที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

CFL ( Compact fluorescent lamp ) และ LED ( Light  Emitting Diode ) เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นที่สุดในเรื่องของการประหยัดและรักษาสิ่งแวดล้อมในยุคนี้ และเมื่อถูกนำมาพัฒนาด้วย เทคโนโลยีนาโน ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ก็ยิ่งช่วยให้สามารถประหยัดพลังงานได้มากขึ้นอีกหลายเท่า ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ ก็ได้พยายามที่จะคิดค้นหาสิ่งที่จะช่วยยืดอายุของพลังงานออกไปให้อยู่กับเราได้นานที่สุด

การใช้ หลอดไฟ หรือหลอด LED เทคโนโลยีนาโนอย่างเดียว อาจจะไม่ช่วยให้เราสามารถประหยัดไฟได้อย่างแท้จริง แต่หากจะให้ได้ผลดีนั้น  การนำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้นั้นต้องควบคู่ไปกับปลูกจิตสำนึกให้ผู้คนตระหนักและเข้าใจผลกระทบจากปัญหาการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าจะช่วยให้เราสามารถมีพลังงานไฟฟ้าใช้ได้อย่างยั่งยืนตลอดไป

หลอดไฟนาโน

หลอดไฟนาโน

Leave a comment

Your email address will not be published.


*