นาโนเทคหมื่นล้านโตพุ่ง20%

อุตสาหกรรมนาโนเทคโตพุ่ง 20% มูลค่าหมื่นล้านบาท แนวโน้มมีความต้องการสูง

นายสิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการศูนย์ นาโนเทคโนโลยี แห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ เปิดเผยว่า ภาพรวมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับนาโนเทคโนโลยีในประเทศไทยมีมูลค่ากว่า 1 หมื่นล้านบาท ในปีนี้ คาดว่าจะเติบโต 20% เพราะความต้องการใช้นาโนเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมมีมากขึ้น ทั้งอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องสำอางและยา

ขณะเดียวกัน อุตสาหกรรมนาโนเทคโนโลยีจะมีความสำคัญกับอุตสาหกรรมในโลกมากขึ้น เพราะผู้ประกอบการต้องการใช้ชิ้นส่วนใน อุตสาหกรรม ที่มีขนาดเล็กมากขึ้น โดยพบว่าในปัจจุบันอุตสาหกรรมทั่วโลกจะมีสัดส่วนที่เป็นอุตสาหกรรมนาโนเทคโนโลยีประมาณ 10% และมีการเติบโตมากขึ้นทุกปี

ทั้งนี้ ในเดือน ต.ค.นี้ นาโนเทค จะเปิดศูนย์ปฏิบัติการเพื่อการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์นาโนของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน เพื่อรองรับการวัดมาตรฐานสินค้า และตรวจสอบคุณภาพของนาโนเทคโนโลยีของผู้ประกอบการไทย คาดว่าจะมีผู้ประกอบการส่งตัวอย่างสินค้ามาตรวจสอบตามมาตรฐานมากกว่า 1.5 หมื่นรายการ/ปี ขณะเดียวกันนาโนเทคได้ร่วมมือกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เพื่อร่วมสร้างมาตรฐานการวัดนาโนเทคโนโลยีในประเทศไทย

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) กล่าวว่า อุตสาหกรรมในตลาดโลกกำลังก้าวเข้าสู่การผลิตสินค้าต่างๆ ให้มีขนาดเล็กลงๆ และ Nano Technology จะมีความสำคัญกับ ผู้ประกอบการไทยเพิ่มขึ้น โดย วท.จะทำงานร่วมกับภาคเอกชนเพิ่มขึ้น ทั้งส่งเสริมมาตรการลดหย่อนทางภาษีลงทุนวิจัย การเชื่อมโยงบุคลากรในด้านวิทยาศาสตร์กับเอกชน และการจัดทำบัญชีนวัตกรรมไทย เพื่อยกระดับสินค้าไทยให้ สูงขึ้นและเพิ่มความสามารถการแข่งขันในตลาดโลก

“การร่วมมือระหว่างนาโนเทคและสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จะช่วยสร้างมาตรฐานในการวิเคราะห์และตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์นาโน เพราะนาโนเทคเป็นการตรวจสอบและวัดมาตรฐานได้ยาก ดังนั้นการมีมาตรฐานวิเคราะห์และตรวจสอบจึงจะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการลดต้นทุนค่าใช้จ่าย รวมทั้งไม่ต้องส่งสินค้าไปวิเคราะห์มาตรฐานต่างประเทศ” นายพิเชฐ กล่าว

 

ขอบคุณที่มา: www.facebook.com/nanotec.thai?fref=nf

Leave a comment

Your email address will not be published.


*