นาโนเทคโนโลยีกับการบำบัดน้ำ

นาโนเทคโนโลยี เป็นหนึ่งรายชื่อที่ได้เข้ามาร่วมในการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำบริโภค โดยมันถูกคาดหวังให้ใช้ในหลายกรณีไม่ว่าจะทำให้น้ำสะอาดบริสุทธิ์ การดักจับเชื้อโรค การป้องกันสิ่งปนเปื้อน การบำบัดฟื้นฟู คุณภาพน้ำ รีไซเคิล

ปัจจุบันมีน้ำจืดเพียง 30 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นบนโลกของเราใบนี้ หากไม่นับรวมที่ถูกล็อคเก็บไว้อยู่ในธารน้ำแข็ง ซึ่งกว่า 20 เปอร์เซ็นต์เป็นน้ำจืดที่อยู่ในที่ห่างไกลไม่สามารถเข้าถึงได้ ส่วนอีก 80 เปอร์เซ็นต์ นั้นมักจะมาผิดที่ผิดเวลาอย่างในช่วงฤดูน้ำหลากและน้ำท่วม และไม่เคยเลยที่เราจะกักเก็บไว้ ที่เหลือใช้ได้เพียง 0.08 ของ 1 เปอร์เซ็นต์ ของน้ำทั้งหมดที่มีอยู่ในโลก

id4662_1

World population by freshwater availability

t1larg.water

ประชากรกว่า 600 ล้านคน ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ

เปรียบ น้ำจืด ทั้งโลกเท่ากับน้ำในถังจุ 5 ลิตร น้ำที่เราสามารถใช้ได้มีเพียงช้อนชาเดียว และปัญหาอีกอย่างคือเราไม่สามารถจะจัดการน้ำในช้อนชานี้ได้ดีพอ โดยปัจจุบันมีผู้คนจำนวนมากกว่า 600 ล้านคน ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ และคาดการณ์ว่าในปี 2025 จะมีคนประสบปัญหาขาดแคลนน้ำมากขึ้นถึง 2.7 – 3.2 พันล้านคน เมื่ออัตราขยายตัวของประชากรมากขึ้นในอนาคต

และปัญหานั้นจะไม่ได้อยู่ที่ขาดแคลนแหล่งน้ำ แต่อยู่ที่การจัดการน้ำหมุนเวียนกลับมาใช้กับด้วยจำนวนประชากรที่มีมากขึ้น ซึ่งจะทำให้น้ำจืดจะกลายเป็นน้ำมันในศตวรรษที่ 21 ขาดแคลนและแพง และอาจบานปลายไปเป็นสงครามแย่งชิง

นาโนเทคโนเทคโนโลยีนั้นสามารถนำไปใช้ในเครื่องมือได้หลายประเภท เทคนิคและการใช้งานเรียบง่ายในระดับสเกลประมาณไม่กี่ร้อย นาโนเมตร อนุภาคเล็กขนาดนี้จะมีเคมีกายภาพและคุณสมบัติของพื้นผิวที่แปลกใหม่ และนาโนเทคโนโลยีสามารถเข้ามาช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำบริโภคในสเกลระดับโลกได้ เช่นเดียวกับประเด็นปัญหาเรื่องการรักษาพยาบาล พลังงาน และการเกษตร

download

นาโนเมตร

นักวิจัยที่มหาวิทยาลัย D.J. Sanghvi College of Engineering ในมุมไบ ประเทศอินเดีย บอกว่า มีนาโนเทคโนโลยีหลายประเภทที่นำมาใช้กับการทำให้น้ำสะอาดได้ แต่ปัจจุบันยังคงอยู่ในการทดสอบและบางส่วนนั้นพร้อมใช้งานแล้ว นาง Alpana Mahapatra และทีมงาน Farida Valli, Karishma Tijoriwala อธิบายว่าอุปกรณ์บำบัดน้ำนั้นประกอบไปด้วย วัสดุนาโน ที่พร้อมใช้งานและการพัฒนาของมนุษย์นั้นจำเป็นต้องใช้น้ำสะอาดอย่างเร่งด่วน

วิธีทำให้ น้ำ สะอาดด้วยนาโนเทคโนโลยีนั้นใช้ประโยชน์จากวัสดุนาโนหลายประเภท เช่น ท่อนาโนคาร์บอน อลูมิเนียมไฟเบอร์ที่มีรูเล็กสำหรับการกรองน้ำ นอกจากนี้ยังมีผลึกนาโน แม่เหล็กนาโน เซ็นเซอร์นาโน สายไฟนาโนไททาเนียมออกไซด์หรืออนุภาคนาโนแพลเลเดียม ซึ่งใช้ในการวิเคราะห์ ตรวจจับสารปนเปื้อนในน้ำตัวอย่าง โดยเฉพาะที่กรองน้ำใช้นาโนเทคโนโลยีนั้นจะมีรูเล็กให้น้ำผ่านแต่กรองเชื้อโรค โลหะ แร่ สารพิษ ซึ่งจำเป็นต้องทำให้มีพื้นที่ขนาดใหญ่พอจะให้น้ำไหลได้เร็ว

Untitled-1

วัสดุนาโน

 

เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ รุ่น SDL150

Leave a comment

Your email address will not be published.


*