นาโน คืออะไร ?

นาโน คืออะไร ?

นาโน คือพหุคูณตัวหนึ่งในระบบเอสไอ ไม่ว่าจะเป็นการวัดความยาว วัดน้ำหนัก วัดเวลา วัดกระแสไฟฟ้า  วัดอุณหภูมิ  วัดความสว่าง  วัดปริมาณของสาร ซึ่งมีชื่อหน่วยวัดดังตารางด้านล่าง  [caption id="attachment_29" align="aligncenter" width="434"] Nano Techonology[/caption] อธิบายเช่นนี้อาจจะยังไม่เข้าใจ สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานในด้านนี้โดยตรง จึงขอยกตัวอย่างนะคะ   เช่น   ปกติหน่วยของความยาวที่เราคุ้นเคยและเรียนมาตั้งแต่เด็กๆ ก็คือหน่วยเมตร  เราจะท่องจำกันมาว่าใน 1 เมตร มี 100 เซ็นติเมตร ในหนึ่งเซ็นติเมตรมี 10 มิลลิเมตร โดยท่องไปเช่นนั้นและก็ไม่เคยทราบที่มา ในบางคำถามที่เราเจอตอนเด็กๆว่าว่า 1000มิลลิเมตร เท่ากับกี่เมตร ? ในการหาคำตอบนี้อาจจะต้องใช้เว...

อ่านต่อ

นาโนอัพเดท

เครื่องบินล่องหน ได้ด้วยสารเคลือบท่อนาโนคาร์บอน
24 ก.ค.

เครื่องบินล่องหน ได้ด้วยสารเคลือบท่อนาโนคาร์บอน

ท่อนาโนคาร์บอน..เป็นวัตถุสีดำที่ดูดกลืนแสงยอดเยี่ยม การล่องหนของ เครื่องบิน หรือการอำพลางตัวของวั...
SI-ATRP
22 ก.ค.

SI-ATRP

การปลูกฟิล์มบนตัวตรวจรู้แคนทิลเอพเวอร์นาโน ซึ่งเป็นไบโอเซ็นเซอร์ตัวหนึ่ง ที่สามารถนำไปใช้พัฒนางานด้า...
การลดความหนา PMMA ด้วยตัวตรวจรู้แคนทิลเอพเวอร์นาโนจากเทคนิค SI-ATRP
17 ก.ค.

การลดความหนา PMMA ด้วยตัวตรวจรู้แคนทิลเอพเวอร์นาโนจากเทคนิค SI-ATRP

การศึกษาและพัฒนาตัวตรวจรู้แคนทิลเอพเวอร์นาโนจากเทคนิค SI-ATRP เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ PMMA ซึ่...

นาโน คืออะไร ?

ถ้าเอ่ยถึง “นาโนเทคโนโลยี” จะคิดถึงอะไร ?

การลดความหนา PMMA ด้วยตัวตรวจรู้แคนทิลเอพเวอร์นาโนจากเทคนิค SI-ATRP

นาโนคืออะไร

Nano Technology คืออะไร
นาโน คือพหุคูณตัวหนึ่งในระบบเอสไอ ไม่ว่าจะเป็นการวัดความยาว วัดน้ำหนัก วัดเวลา วัดกระแสไฟฟ้า  วัดอุณหภูมิ  วัดความสว่าง  วัดปริมาณของสาร ซึ่...
นาโน คืออะไร ?
View All นาโนคืออะไร