เทคโนโลยีนาโนกับการการพัฒนาทางการแพทย์

เทคโนโลยีนาโนกับการการพัฒนาทางการแพทย์ เทคโนโลยีนาโนกับการการพัฒนาทางการแพทย์

ถึงแม้ว่าโลกจะหมุนไปอย่างรวดเร็ว และคนมีความต้องการในสิ่งต่างๆมากสิ่งหนึ่งที่ยังจำเป็นต่อทุกคน ก็คือ ปัจจัย 4 อันได้แก่ อาหาร เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรคโดยเฉพาะยารักษาโรคและวิวัฒนาการทางการแพทย์ในปัจจุบันก้าวหน้าไปอย่างมาก เพื่อช่วยให้มนุษย์มีอายุที่ยาวนานขึ้น มีการนำเอา เทคโนโลยีนาโน ที่ว่ากันด้วยเรื่องของ สิ่งที่เล็กมาก ขนาดนับที่หนึ่งหน่วยในขนาดหนึ่งพันล้านหน่วย และตาของคนเราไม่สามารถมองเห็นได้ มาพัฒนาการแพทย์ทั้งการผลิตยา และเครื่องมือแพทย์ต่างๆ ทำให้มีความเจริญก้าวหน้าไปอย่างมาก

เทคโนโลยีนาโนเทคโนโลยีจากอะตอมช่วยชีวิต

เทคโนโลยีนาโน เป็นกาการนำเอาเทคโนโลยีจากอะตอม และโมเลกุลของสิ่งต่าง ๆ มาก่อให้เกิดประโยชน์ในแวดวงต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยให้ประชาชนมีสุขภาพดี และสามารถรักษาโรคต่างๆ ซึ่งกำลังเป็นที่สนใจในวงการแพทย์ของญี่ปุ่นและอเมริกาจนในขณะนี้สามารถสร้างเครื่องมือขนาดจิ๋วที่รักษาโรคในระดับเซลล์และการรักษาในระดับ โมเลกุล ในร่างกายได้

เทคโนโลยีนาโนช่วยลดปริมาณการใช้ยาปฏิชีวนะ

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนาโน ได้ถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมยาและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตยาที่ช่วยให้ยามีประสิทธิภาพสูง เช่น บรรดาโรคที่เกิดจากเชื้อรา ที่จำเป็นต้องใช้ ยาปฏิชีวนะ ในการรักษา เราจะพบว่าการที่คนไข้จะต้องกินยาให้หมดตามที่แพทย์สั่งนั้นอาจจะดุเหมือนเป็นเรื่องที่วุ่นวาย นักวิจัยทางด้านสาธารณสุขจึงได้มีการคิดค้น ยาปฏิชีวนะที่มีการนำเอา เทคโนโลยีนาโน มาใช้ เพื่อให้ร่างกายของเราสามารถดูดซึมยาได้มากขึ้น ทำให้คนไข้ไม่จำเป็นต้องกินยาในปริมาณมากๆอีกต่อไป

เทคโนโลยีนาโนกับช่วยพัฒนาการแพทย์

ปัจจุบันได้มีการนำเอาเทคโนโลยีนาโนมาใช้ในวง การแพทย์ จริงแล้ว หลังจากมีการพัฒนามาอย่างยาวาน และเชื่อว่าภาใยในอัก 5 ปีข้างหน้า จะมีการใช้เทคโนโลยีนาโนเพื่อช่วยรักษาชีวิตผู้คนอีกมากมาย เช่นการใช้ ตัวเซนเซอร์ในชิ้นส่วนต่างๆ ของหุ่นยนต์ การสร้างอวัยวะเทียม ต่างๆ

อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีนาโนกับการผลิตยาและ เครื่องมือ แพทย์ยังคงอยู่ในช่วงวิจับและพัฒนา ซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้เราคงจะได้เห็นรูปแบบของยาที่ใช้เทคโนโลยีนาโนมากขึ้น เพื่อรับมือกับโรคร้ายใหม่ๆ ที่สามารถเกิดขึ้นมาได้ตลอดเวลา และยิ่งไปกว่านั้นสำหรับโรคเดิมๆที่เป็นที่รู้จักกันมาอย่างยาวนาน เราก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องคิดค้นหายารักษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการใช้ปริมาณยาที่น้อยลง

myhc_3009

เทคโนโลยีนาโนกับช่วยพัฒนาการแพทย์

Leave a comment

Your email address will not be published.


*